belangrijke informatie

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie op het gebied van veiligheid.

De Informatiekeet

Bluestar heeft een informatiekeet ingericht voor het verstrekken van informatie over het beveiligen van gebouwen. Met name het beveiligen van woningen naar de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® wordt hier hiermee gepromoot.

 

Bezoekers van de keet wordt gewezen op alle voordelen hiervan en de te gebruiken producten worden getoond. Afspraken kunnen gemaakt worden voor een GRATIS ADVIES bij de bewoners thuis. De keet wordt ingezet op festijnen, zoals braderieën, e.d. Ook op straten, buurten of wijken waar veel wordt ingebroken en bij preventieactiviteiten van de politie.


De gemeenten Veenendaal en IJsselstein hebben al meerdere keren gebruik gemaakt van Bluestar met de informatiekeet.

 

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven

Bluestar kan u, als kleine ondernemer, de nodige informatie verstrekken over deze interessante regeling. In het kort komt het er op neer, dat kleine ondernemers, voor beveiligingsmaatregelen, een bijdrage kunnen krijgen van 50% op hun factuurbedrag. Dit tot een maximum van 1.000,-. Bel ons, vrijblijvend, voor advies en uitleg van de regeling.

Politiekeurmerk Veilig Wonen® Erkend